De Hoogstambrigade Barneveld heeft als doel het in stand houden van kennis en kunde ten aanzien van het beheren en onderhouden van hoogstamfruitbomen.

De brigade heeft kennis over de wijze waarop hoogstamfruitbomen onderhouden moeten worden om ze vitaal te houden. De aanwezige kennis ontwikkelt zich verder door die in de praktijk te brengen. De bomen zelf zijn onze leermeesters.

Kennisoverdracht

Naast het onderhouden en uitbreiden van kennis en vaardigheid is het overdragen van kennis aan boomgaard eigenaren een belangrijke doelstelling van de brigade.