De brigade staat voor het behoud van hoogstamfruitbomen in de regio Barneveld.

Hoogstamboomgaarden behoren tot het erfgoed van Nederland. Naast landschappelijke en cultuurhistorische waarde leveren ze ook vruchten. Toch de verdwijnen hoogstamfruitbomen langzaam uit het landschapsbeeld. Dat willen we voorkomen.

Van oudsher waren fruitbomen hoogstambomen (bomen waarvan de eerste zijtakken minimaal 180 cm boven de grond uit de stam groeien). In de loop van de tijd is dit veranderd. Door een focus op de productie zijn andere vormen populair geworden. De gemeente Barneveld hecht waarde aan het behoud van hoogstamboomgaarden in het landschap. De brigadiers van de Hoogstambrigade Barneveld ondersteunen deze gedachte en zetten zich met kennis en kunde in voor het behoud van het landschapsbeeld.