De Gelderse Vallei is mooi.

Vooral in de lente wanneer de fruitbomen bloesem dragen. Om dit verrassende landschapselement te behouden moeten we wat doen. In 2014 hebben we de Hoogstambrigade Barneveld opgericht.

Kennis vergaren
De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) leverde de cursus basiskennis hoogstamfruit en zorgt voor het gereedschap. Ruim 30 cursisten volgden de theorieavonden. Vervolgens kwam de proef op de som: met een aanhangwagen vol gereedschap naar de eerste boomgaard. En toen was het even stil…

De praktijk
Op een plaatje is het heel duidelijk maar waar zitten bij deze boom de gesteltakken? En is deze boom in het verleden extensief of intensief gesnoeid? In no-time stonden er 15 mensen rond één boom te discussiëren waar en hoe te beginnen. Hardvochtig de zaag erin of met fluwelen handschoenen takje voor takje weghalen? De eerste basisregel van het snoeien bracht de zaak in beweging: Beter verkeerd snoeien dan helemaal niet snoeien!

Wilt u ook een bijdrage aan de mooie Gelderse Vallei leveren?
 We maken ons sterk voor de hoogstamfruitbomen in de gemeente Barneveld. Heeft u zulke bomen? Wilt u ze gesnoeid hebben? Laat het ons weten.
Vindt u het leuk zelf brigadier te worden? Dat kan, óók als u zelf geen fruitbomen heeft.  Meld u aan!  Bij voldoende aanmeldingen organiseert SLG graag een nieuwe cursus.