Doel van het snoeien is tweeledig. Allereerst geldt natuurlijk:doel snoeien

 • Het behoud van de boom;
 • Mooie boom (geen productie) laten ontstaan;
 • Een gewas moet je snoeien; fruit is een gewas;
 • Groei begeleiden;
 • Sterk gestel (jeugdfase) creëren
 • Vitaliteit bevorderen;
 • Levensduur verlengen;
 • Veiligheid verhogen bij het oogsten;

Maar evengoed gelden er andere waarden:

 • Landschappelijk
 • Cultuurhistorisch
 • Ecologisch
 • Economisch

Vuistregel: begin met het verwijderen van

 • Dode of gebroken takken
 • Zieke takken
 • Schurende takken
 • Waterloten
 • Wildopslag